Ett svensk-finskt försvarssamarbete

8:25 min

Nyligen föreslog Natos generalsekreterare ett tätare samarbete med Finland och Sverige som en följd av det säkerhetspolitiska läget i Ryssland. Regeringen har tillsatt en utredning om hur Sverige ska kunna ge militär hjälp till Finland vid kris eller krig och talar allt mer om det svensk-finska samarbetet. Frågan är hur det ska se ut i praktiken, hur långt det kan gå och hur långt det räcker. Lyssna på Ekots reporter Mats Erikssons reportage.