"Vänstern behöver hitta ny väg i flyktingfrågan"

13 min

Vänstern måste börja prata om var gränsen går för hur många flyktingar Sverige klarar av att ta emot, tycker Göran Greider. Han får mothugg av Martin Aagård som menar att Sverige ska vara ett föredöme i Europa.

Det är dags att vänstern slutar styras av moral och mänskliga rättigheter i flyktingfrågan och börjar prata om hur det ska gå till i verkligheten. Det menar Göran Greider, chefredaktör för socialdemokratiska Dala-Demokraten, i en uppmärksammad artikel i Aftonbladet Kultur den 4 mars. Då kan man inte undvika frågan om ett tak, menar han.

– Jag tror att ett årligt asyltryck på 150 000 personer inte skulle fungera, det är mer än en liten nation klarar av. Det tror jag att vänstern har haft svårt att ta in, säger Göran Greider.

Han lyfter fram ett förslag på ett kvotsystem som ett alternativ till den asylsystem vi har idag, med en ovillkorlig asylrätt som regleras av FN:s flyktingkonvention.

– Jag tror inte att man kan införa maxtak nu för det skulle bryta mot internationella konventioner, men det finns en stor fördel med ett generöst tak. Det blir mycket lättare att planera för framtiden, det skulle bli lättare att fixa lagliga vägar och det gynnar till och med kvinnor och barn, säger Göran Greider.

Frågan om det finns en gräns för hur stort flyktingmottagandet kan bli utan att påverka välfärdssamhället negativt är inte den centrala, menar Martin Aagård, kulturjournalist på Aftonbladet.

– Om man verkligen har en tydlig hållning att vi kan ta emot flyktingar och vi ska ta emot flyktingar, så måste vi jobba aktivt för det. Då måste Sverige vara ett föredöme i Europa, säger Martin Aagård.

Sverige har sällan varit bättre rustat än nu för att ta emot många nya invånare, menar Martin Aagård. Vi har hög tillväxt, en sjunkande arbetslöshet och en låg statsskuld. Flyktinginvandringen är en chans för Sverige att bygga ut vårt samhälle för framtiden, menar han.