STUDIO ETT KVÄLL 30 MAJ

Besked om kärnkraftens framtid

12 min

Energiförhandlingarna mellan regeringen och alliansen är i sitt slutskede. Bland annat ska man ha enats om ett nytt slutdatum för kärnkraften och effektskatten på kärnkraft trappas ned och försvinna om fyra år, uppger källor för Ekot.

Ännu är ingen uppgörelse helt klar och detaljer återstår enligt flera källor till Ekot.  Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska ha enats med tre allianspartier, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna om att Sverige ska ha 100 procent förnybar energiproduktion senast 2040, det vill säga att kärnkraften ska vara avvecklad det året.

Vidare ska effektskatten på kärnkraften, som har stått i centrum för samhällsdebatten, trappas ner i flera steg och försvinna om fyra år. Just borttagandet av effektskatten har varit ett viktigt krav från industrin och delar av alliansen.

Det här var svårt att svälja för MP, men i utbyte får bolagen betala mer i skadestånd vid till exempel olyckor och mer för hanteringen av kärnavfallet.

Två andra tunga punkter i uppgörelsen rör de förnybara energislagen. Systemet med elcertifikat, som är subventioner till bland annat vind- och solkraft, förlängs och vattenkraften får sänkt fastighetsskatt.

Att kärnkraften ska få ett nytt slutdatum råder det inte total enighet om. Sverigedemokraterna är emot och det är även Liberalerna. Men det finns en politisk majoritet i riksdagen om de fem partierna till slut kommer överens. Sen är frågan om vad ett politiskt beslut betyder i sammanhanget. Riksdagen kan säga 2040, men det är marknaden som har sista ordet.

I energikommissionen sitter alla riksdagspartierna och kommissionen kommer att jobba fram till 31 december, men det har varit stor press från kärnkraftsindustrin om att kommissionen ska leverera besked om just kärnkraften redan nu före sommaren.

Industrin säger att de måste ta beslut om framtida satsningar reda nu, bland annat investeringar i dyra anläggningar som EU kräver från 2020, efter Fukushima-olyckan. Energiminister Ibrahim Baylan har lovat komma med ett besked om kärnkraften och effektskatten under maj månad.

Regeringen har valt att förhandla med Alliansen och lämnat både V och SD utanför. Enligt Ekots källor är Liberalerna mycket tveksamma till att ställa sig bakom uppgörelsen. Bland annat ska de starkt ogilla att man fortsätter att subventionera sol- och vindkraft samt att man sätter ett slutår för kärnkraften.