STUDIO ETT MÅNDAG 14 MAJ

Magdalena Andersson om Socialdemokraternas ekonomiska politik

12 min
  • Finanspolitiska rådet kritiserar regeringen för att föra fel politik i högkonjunkturen.
  • Politiken måste stramas åt mer, enligt kritiken som finansminister får.
  • Hör Magdalena Andersson svara på kritiken i vår intervjuserie om ekonomisk politik.