Skolan, segregationen och det fria skolvalet

11 min
  • Uppdelningen mellan skolor där välutbildade och resursstarka föräldrar
    placerar sina barn och där svagare elever och elever med utländsk härkomst hamnar blir bara större och större.
  • Hör Per Kornhall, oberoende skolexpert, Erik Carlgren, tidigare skolchef i Nyköping och Maria Stockhaus, (M) ledamot i utbildningsutskottet.