Ska religionen få mer utrymme i skolan?

8:10 min
  • Debatt om religionen ska få mer utrymme i skolan.
  • Kyrkopolitikern Anna Karin Hammar vill att den allmänna skolan ska ge eleverna undervisning utifrån deras tro, lite som hemspråksundervisning. Humanisterna är emot det.
  • Hör Anna Karin Hammar (S), präst Svenska kyrkan, och
    Ulf Gustafsson, förbundssekreterare Humanisterna.