Splittrat Danmark när ghettot blir till stadsdel

14 min
  • I Gellerupparken i danska Århus vill regeringens genom rivningar och nybyggen förvandla ghettot till en stadsdel – men det väcker känslor.
  • Kan man bygga bort sociala problem?
  • Hör reporter David Rasmussons reportage.