Indien går snart till val

7:35 min
  • Valet blir en utvärdering av de snart fem år som det hindunationalistiska partiet BJP suttit vid makten.
  • Det har varit en period där nationalism och religiös identitet
    fått stort utrymme i samhällsdebatten. 
  • Hör indiska studenter om deras tankar inför valet i hemlandet.