STUDIO ETT TISDAG 16 APRIL

Notre Dame kommer att återuppstå

22 min
  • Gårdagens brand chockade världen. 
  • "Frankrikes hjärta brinner", var en kommentar.    
  • Men de viktigaste föremålen har man lyckats rädda, liksom huvudstrukturen av byggnaden. 
  • Nu ska katedralen återuppbyggas. 
  • Hör Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, Dick Harrison, historiker och författare, och Lars Amréus, riksantikvarie om att det ut tragedin kan födas något gott.

    Hör vår korrespondent Margareta Svensson som är på plats i Paris, och Henric Råsbrant, Chargé d’affaires vid svenska ambassaden Paris.