STUDIO ETT TISDAG 14 MAJ

Forskare JK-anmäler Aftonbladet

16 min
  • Forskaren Martin Kragh, chef för Rysslandsprogrammet på Utrikespolitiska insititutet, anmäler Aftonbladet till Justitiekanslern (JK) för förtal.
  • Anmälan gäller flera uppmärksammade texter i Aftonbladet som pekar ut Kragh bland annat som "ett demokratiskt problem".
  • Hör intervju med Martin Kragh och Nils Funcke, författare och journalist med expertis inom yttrandefrihetsfrågor.