Höga temperaturer i Europa och brandrisk i Sverige

15 min
  • Det är höga temperaturer i stora delar av Europa och i södra Sverige är det just nu extremt stor brandrisk. Många letar efter skugga och svalka.
  • Så vad ska vi tänka på för att klara värmen och vad lärde vi oss i Sverige efter förra sommarens bränder när det gäller att förebygga och hantera.
  • Hör Beatrice Janzon, Ekots Sydeuropa-korrespondent, Charlotte Eriksson, meterolog på SMHI, och Roger Gustavsson,
    projektledare på enheten för insatser på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).