STUDIO ETT FREDAG 20 DECEMBER

Uppmärksammad rapport om Brå

17 min
  • Brottsförebyggande rådet (Brå) har i en mycket uppmärksammad rapport från Linköpings universitet beskrivits som en forskningsmiljö påverkad av politiska viljor och tystnadskultur.
  • Men studien har fått kraftig kritik från flera håll.
  • Hör samtal med Stefan Holgersson, polis och professor i polisvetenskap på Högskolan i Oslo, en av tre författare bakom studien. Hör även Dan Hedlin, professor i statistik som sitter i Brå:s vetenskapliga råd.