STUDIO ETT FREDAG 6 MARS

Hur kan skolresultaten stärkas för utrikesfödda?

11 min
  • Utrikesfödda elever har sämre studieresultat än inrikesfödda. Vad beror det på och vad kan man göra åt det?
  • Vissa svar presenteras idag: Satsa på föräldrarna så kommer barnen på köpet, förändra betygssystemet och fokusera inte så mycket på att minska skolsegregationen. 
  • Slutsatser i en ny rapport från studieförbundet Näringsliv och samhälle.
  • Hör Hans Grönqvist, docent i nationalekonomi och Hamid Zafar, barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun.