Är utsatta områden mer utsatta för coronasmitta?

11 min
  • En tredjedel, 5 av 15 personer, av de som avlidit i sviterna av corona i Stockholm var boende i Järvaområdet i nordvästra Stockholm, dit de särskilt utsatta områdena Tensta, Rinkeby och Husby hör. Spånga och Kista, som även de tillhör Järvaområdet, har haft särskilt många smittade som behövt läggas in på sjukhus, det uppger Region Stockholm. 
  • Vad är förklaringen till att området drabbas extra hårt? 
  • Hör Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan och som arbetar med social hållbarhet på Stockholms Handelskammaren, och Bo Burström, professor och överläkare i socialmedicin
    Karolinska institutet.