Vårdcentraler saknar beredskap för att hantera coronasmittade

7:10 min
  • Vårdcentraler ställs inför svåra utmaningar för att hantera coronasmittade patienter.
  • Marina Tuutma, ordförande i Sveriges Distriktsläkarföreningen, anser att primärvården generellt har en dålig beredskap. På flera håll i landet saknas det krisrutiner och riskbedömningar när det gäller smittspridning och arbetsbelastning.
  • Hör även Ellinor Lindeborg, läkare vid Gröndals vårdcentral, i ett reportage av Karin Wirenhed.