EU-ledarna oeniga om coronakrispaket

14 min
  • Idag möts EU-ländernas för att diskutera hur unionen ska klara den ekonomiska kris som orsakas av Coronapandemin.
  • Mötet sker på distans, samtidigt som det är mycket komplicerade frågor som ligger på bordet och frågan är hur eniga ledarna är om vägen framåt. 
  • Hör EU-kommentator Susanne Palme och Björn von Sydow, chef för Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps.