Redaktion

Nyheter P3
Sveriges Radio
105 10 Stockholm

p3nyheter@sr.se

Thorbjörn Carlsson
producent
thorbjorn.carlsson@sr.se

Clara Tesch
producent
clara.tesch@sr.se


 

Evelina Attervall
nyhetsuppläsare
evelina.attervall@sr.se

Jonas Rhodiner
nyhetsuppläsare
jonas.rhodiner@sr.se

Tomas Jordan
nyhetsuppläsare
tomas.jordan@sr.se


Martin Jönsson
reporter Stockholm
martin.jonsson@sr.se

Ulrika Lindqvist
reporter Stockholm
ulrika.lindqvist@sr.se

Simon Moser
reporter Malmö
simon.moser@sr.se

Lars-Peter Hielle
reporter Växjö
lars-peter.hielle@sr.se

Pernilla Kommes
reporter Luleå
pernilla.kommes@sr.se

Tove Meyer
praktikant
tove.meyer@sr.se

Dina nyheters redaktion

Lotta Zachrisson
mejl
: dinanyheter@sr.se   
mobil: 0702-18 15 88
telefonsvarare: 08-784 39 57