Spionmisstänkt officer anmäls av Säpo

Säkerhetspolisen anmäler nu officeren som tros ha gett information till en spion - för brott mot rikets säkerhet.

Officeren jobbade i Kosovo och hade ett förhållande med en tolk där - som hon lämnade information till om bland annat säkerheten i flera Nato-byggnader. Sen visade det sig att tolken var spion.

Officerens svenska förbandschef har vill att hon ska bli avskedad - och nu ser alltså Säpo till att hon anmäls till åklagare, skriver Försvarsmakten på sin hemsida.