Inför köttskatt!

Rapporterna kring hur djur behandlas inom köttindustrin hade upphört att förvåna när det senaste fallet om slakteriet i Kristianstad som kokat sina grisar levande uppmärksammades i veckan. De etiska aspekterna på köttindustrin talar för sig, men det finns flera anledningar att minska köttkonsumtionen.

Köttindustrin och boskapssektorn står för hela 18 procent av utsläppen av växthusgaser enligt FAO, vilket innebär en större klimatpåverkan än alla världens transporter tillsammans. Dessutom skövlar man regnskog i Latinamerika för att förse köttindustrin med djurfoder och betesmark, vilket också bidrar till växthuseffekten. Som om det inte vore nog innebär köttproduktionen ett oerhört resursslöseri med färskvatten och vegetabilier.

Trots att man sedan länge varit medveten om köttindustrins klimatpåverkan fortsätter köttkonsumtionen att öka lavinartat. Idag äter vi mer kött än någonsin. 1950 konsumerade vi 44 miljoner ton och idag ligger samma siffra på 250 miljoner ton!  I takt med att välståndet ökar i utvecklingsländerna börjar allt fler konsumera mer kött, och enligt FAO:s forskare kommer köttkonsumtionen att ha fördubblats till år 2050.

På väg mot vegetarianismen har jag kallat mig ”flexitarian” eftersom jag ville undvika att äta kött för att minska min egen konsumtion. Detta ifrågasattes vilt från alla håll som någon slags dubbelmoral eftersom det är ”allt eller inget” mentaliteten som råder idag. Det måste ändras, för på så sätt skulle allt fler ta ansvar för sitt utsläpp av växthusgaser även på tallriken. I en rapport 1997 slog Naturvårdsverket fast att vi i framtiden endast kommer kunna konsumera en fjärdedel av allt kött vi konsumerar idag. Detta innebär med andra ord att ”flexitarianismen” eller miljömedveten matkonsumtion om man så vill, är nödvändigt!

Konsumentmakt i all ära, men det är även upp till politiken att leda vägen. På samma sätt som vi beskattar alkohol och bensin borde vi även använda styrmedel för att minska köttkonsumtionen. Idag subventionerar vi istället köttproduktionen i EU med skandalösa summor årligen. Det här måste få ett slut, så kom igen, nu startar vi en matrevolution!