P3 nyheter

Polisjobb ska gå snabbare

Polis, åklagare och domstolar måste bli snabbare på att utreda vardagsbrott.

Det tycker justitieminister Beatrice Ask som vill att de ska öka effektiviteten och bli snabbare på att starta utredningar. Förra året anmäldes över 18 000 bostadsinbrott, fyra procent av dem ledde till en fällande dom.

, säger Beatrice Ask.

I dag beslutar regeringen att ge Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket i uppdrag att effektivisera arbetet med utredning av mängdbrott. Det berättar justitieminister Beatrice Ask.

– I dag är det så att det tar för lång tid. De effektiviseringsvinster vi har gjort har gått åt till att hantera fler ärenden. Vi måste minska mängden byråkrati och krångel så mycket som möjligt.

Görs det missar här i dag alltså?

– Ja, det tror jag. Jag tror att det görs dubbelarbete och jag tror att det finns administrativa förändringar man kan göra som skyndar på det hela. Det är också så att vittnesmål och bevis ofta är färskvara, säger Beatrice Ask.

För att snabbare utreda till exempel ett villainbrott så får Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten ett särskilt uppdrag att se till att utredningsarbetet verkligen drar igång så fort villaägaren anmäler inbrottet till polisen.

De brott som justitieministern nu vill se en snabbare handläggning av är stöld, bedrägeri, skadegörelse, trafikbrott och vissa misshandelsbrott. Det här är brott som i dag sällan klaras upp. Förra året var det till exempel bara sex procent av alla bilstölder som ledde till fällande dom. För cykelstölderna är samma siffra en procent. Bara fyra procent av bostadsinbrotten klaras upp. Det är för dåliga resultat, tycker Beatrice Ask.

– Som medborgare förväntar man sig att åtgärder vidtagas så snabbt som möjligt. Sedan har vi ny teknik i dag, DNA till exempel. I dag kan vi klara upp en hel del villainbrott genom DNA-tekniken. Då ska vi se till att vi har sådana arbetsrutiner.

Justitieministern tror att en stor del av bristerna beror på att olika myndigheter kommunicerar för dåligt med varandra så att ett och samma ärende bollas fram och tillbaka. Hon är övertygad om att det här inte är en fråga om pengar i första hand.

– Det är klart att allt handlar om resurser men man kan inte bara skylla på pengarna om man dubbelarbetar eller gör fel saker. Att arbeta med rätt saker och arbeta med det som är viktigt är alltid något som ökar effektiviteten.

Här pratar vi då om den mindre allvarliga brottsligheten. Varför ska man lägga energi på det  när det finns så mycket allvarligare brott som inte utreds?

– Om du talar med människor som har haft inbrott i sitt hem så är det väldigt allvarligt även om det betecknas som mängdbrottslighet. Det är också så att de här brotten kan vara de första en ung person begår. Kan man stoppa dem i tid kan man kanske undvika ännu allvarligare kriminalitet framöver.

– Det här är brott som drabbar så många så ofta och som skapar en otrygghet. Det är inte acceptabelt. Vi ska inte ändra vårt liv och anpassa oss efter det här utan vi ska bli bättre på att lagföra de som begår sådana brott, säger Beatrice Ask.

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se