p3 nyheter - pirate bay

"Gick ur upphovsrättsföreningen"

I dag blev det klart att Ulrika Ihrfeldt kommer vara domare om Pirate Bay-målet hamnar i hovrätten. Det blir i så fall inte förrän efter sommaren. Först ska det prövas om tingsrättsdomaren var jävig och om rättegången måste tas om.

Turerna kring Pirate Bay-domen:
Ulrika Ihrfeldt kommer att vara en av tre domare som fattar beslut i målet. Hon har utsetts till referent, vilket innebär att hon förbereder målet. Under rättegången kommer sedan någon av de andra juristerna att vara ordförande.

När det gäller dig själv som domare i det här målet, ser du att du skulle kunna ha några sidointressen som gör att du inte är opartisk?

– Jag har inte bedömt att det föreligger någon omständighet som skulle kunna utgöra jäv. Men om det skulle ske en jävsprövning som utmynnar i att medlemskap i vissa organisationer kan utgöra jäv får man kanske ompröva det. För jag har tidigare varit medlem i Svenska föreningen för upphovsrätt.

– Men på det här stadiet när det handlar om att gå igenom överklaganden så bedömer jag inte att det är något problem. Jag är inte längre medlem i föreningen.

Ulrika Lindqvist
ulrika.lindqvist@sr.se