p3 nyheter

Polisen satsar på ungdomsbrott

Antalet unga som begår brott har ökat under de senaste åren.

Den första augusti drar polisen i gång en stor satsning för att försöka öka samarbetet mellan polis och andra delar av samhället, som skolan, socialtjänsten eller frivilligorganisationer. Syftet är att komma åt ungdomskriminaliteten säger Marie Johansson Meninke  på Rikspolisstyrelsen.

– Att vara i ett kriminellt beteende är ett symptom på att det har funnits brister i den unges liv. Så att polisen tar ju hand om symptomen. Och jag tror att ju mer vi kan samverka med andra så att vi tidigt kan upptäcka gör att man inte behöver hamna i symptom utan vi kan stoppa det redan innan, säger Marie Johansson Meninke.

Ungdomsbrottsligheten är ett ämne som ofta kommer upp till debatt men till skillnad från vad många tror så har andelen ungdomar som begår brott inte ökat de senaste åren. Men däremot har antalet ungdomar som begår brott ökat - hur går det ihop? Jo, för att det finns fler ungdomar i åldern 15 till 20 idag än på länge. Det är en ovanligt stor ungdomskull idag.

 Det brott som har ökat nästan konstant under de senaste tio åren är antalet rån, särskilt personrån och butiksrån. Och i Malmö där man hade en våg av ungdomsrån 2005 har man de senaste åren jobbat på ett liknande sätt som det Rikspolisstyrelsen nu föreslår. Och socialsekreteraren Charlotte Karlsson och hennes kollegor har suttit i polisens lokaler i tre år nu.

– Vi upplever att det har fungerat jättebra. Information går snabbare ut till stadsdelar och även åt andra hållet från stadsdelar till polisen.

 Och hon tror att det är positivt för ungdomarna som riskerar att hamna i brottslighet.

 – Är man under 18 år och blir misstänkt för ett brott  så går ärendet automatiskt till socialtjänsten.

Natacha López
natacha.lopez@sr.se