p3 nyheter

Långt kvar till könsbalans på högskolan

Det är inte jämställt på högskolan, bara arton procent av professorerna är kvinnor. Men tittar man på vilka som pluggar på grundutbildningarna är istället två tredjedelar av studenterna tjejer, det skriver Delegationen för jämställdhet i högskolan i en debattartikel idag.

P3 Nyheter har tittat på sommarkurserna runt om i landet och där är det samma siffror, drygt sextio procent av studenterna är tjejer.

, säger Dikra Abdul som pluggar på Stockholms Universitet.

- Så ska det verkligen inte vara. Man bör sträva efter att det ska vara en betydligt jämnare könsfördelning, säger Anna Neuman, pressekreterare på Utbildningsdepartementet.

Det är Delegationen för jämställdhet inom högskolan som ska hitta en lösning på problemet med att det är fler tjejer som pluggar på grundnivån men som sedan försvinner ju högre upp i utbildningsnivån man kommer. De ska alltså uppmärksamma hur man kan arbeta för jämställdhet inom högskolan på olika sätt.

- De har också ett antal miljoner som de kan fördela till de högskolor som har bra förslag på hur man kan göra och sen ska de sprida exemplen. Vi hoppas att det kommer att ske en förändring, men det tar tyvärr tid, säger Anna Neuman.

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet inom högskolan säger att det är väldigt svårt att nå fram.

- Men i och med det här uppdraget vill vi hitta nya konkreta åtgärder, säger han.

Ragnar Bengtsson pluggar nationalekonomi vid Stockholms universitet och på hans utbildning uppskattar han att det är ungefär 60 procent killar. Han tror att anledningen till att det mest är killar som pluggar vidare på högre utbildningar är för att de är mer karriärsinriktade än tjejer. Själv ska han läsa en master i nationalekonomi:

- Jag ska bli finansminister har jag tänkt.

På Dikra Abduls utbildning, kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet, är det istället närmare 75 procent tjejer säger hon och hon tror att fler tjejer väljer att sluta studera efter grundnivån eftersom de bildar familj och låter mannens karriärval styra.

-Jag har själv lite det problemet men jag hoppas att jag tar möjligheten att fortsätta plugga, säger hon.

Cissy Avrin
cissy.avrin@sr.se