p3 nyheter

Utbildning till familjehem

Socialnämnden ska utbilda de som tar hand om barn i familjehem.

Förslaget är ett av flera i den Barnskyddsutredning som överlämnats till Socialdepartementet.

– Barnen ska kunna ha en namngiven socialsekreterare, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson som berättar att kontakten ska finnas tillgänglig för barnen.

– Och den socialsekreteraren ska komma på besök i familjehemmet fyra gånger per år, fortsätter hon.

Det är på grund av tidigare brister som Socialnämnden nu ska utbilda de som tar hand om barn i så kallade familjehem, där barn med problem från sin tidigare uppväxt kan bli placerade för att få stöd och en tryggare vardag.

Men det är egentligen inget nytt tycker Ingrid Löfstrand, som är socionom på Kommunförbundet.

– Men en mer personlig relation till socialsekreteraren tror jag är nyttigt och bra för barnet, säger Ingrid Löfstrand.

Trots det så finns det stora problem kvar när det gäller tonåringar, det finns en tvekan från familjer att ta hand om dem och istället hamnar de på gruppboenden.

– En del familjer tror kanske inte att de klarar av en tonåring, och kanske att det skulle vara lättare med ett mindre barn, säger Ingrid Löfstrand.

Johannes Gullbrand
johannes.gullbrand@sr.se