p3 nyheter

Kan kosta att söka utbildning

För att få söka till en svensk skola måste studenter som bor utanför Europa betala en ansökningsavgift på  1 000 kronor från och med 2011, föreslår Verket för högskoleservice (VHS) idag.

Avgiften behövs för att sålla bort alla oseriösa anmälningar, säger Anita Johansson på VHS.

– Både vi och regeringen tror ju att en anmälningsavgift kan sortera bort dem som inte är seriösa sökanden, dem som söker bara för att testa systemet, säger Anita Johansson, chef för VHS.

I år var det nästan 50 procent fler utomeuropéer som sökte till svenska utbildningar jämfört med förra året. Inför höstterminen handlade det om 114 000 personer, varav tusentals aldrig skickade in några betyg.

Det är den typen av ansökningar som regeringen och VHS vill bli av med.

– Vi föreslår att man ska betala 1 000 kronor eller 100 euro i anmälningsavgift.

Den som betalar anmälningsavgiften kommer att kunna anmäla sig till flera olika kurser eller program - det blir alltså inte 1 000 kronor per kurs.

– Vi har kommit fram till den siffran genom att dels titta på andra länder med anmälningsavgifter, dels att den här gruppen sökande får också betala en avgift för uppehållstillstånd och den ligger också på tusen kronor, säger Anita Johansson.

Ser ni någon risk för att det finns personer som inte har råd med 1000 kronor?

– Lärosätena menar att det här ska vara en rimlig avgift. Sedan så finns det andra aspekter, vi har fått synpunkter ifrån studentorganisationer och liknande som tycker att det här förslaget är för högt. Men slutligen är det regeringen som ska avgöra vilken nivå det ska vara.

Ulrika Lindqvist
ulrika.lindqvist@sr.se