p3 nyheter

Många "nollningsrelaterade skador"

En del av nollningen vid Umeå universitet verkar ha spårat ur i år. Bland annat har många studenter kommit in till akuten med alkoholförgiftning, och Studenthälsan har skrivit brev till universitetsledningen om problemet.

– Vi har lagt märke till en ökning av studenter som kommer in med nollningsrelaterade skador. En del är alkoholförgiftade och en del har gjort illa sig när de varit fulla, berättar Marjo Forsberg som är avdelningschef på akuten i Umeå.

Exakt hur många det är som kommit in till akuten under nollningen finns det inga siffror på.

– Men när personalen säger att det har varit mycket nollning en natt, då är det mycket. Då handlar det inte om en eller två personer. Det är så pass många så att vi har reagerat på det, och då är vi ändå vana vid det mesta.

Det är överlag många som supit för mycket som kommer in till akuten under nätter och helger, men skillnaden och problemet är att de som kommer in under nollningen ofta är rätt vilsna och utsatta, säger Marjo Forsberg.

– De känner inte speciellt många, känner inte till stan, och vet inte hur de kommit till akuten eller vem som hjälp dem.

Det är inte bara akuten som reagerat på fyllan under nollningen i Umeå. Studenthälsan har tidigare skrivit brev till universitetsledningen om problemet, och bett att få veta hur universitetet kan bidra till en attitydförändring.

Efter det har universitetet bestämt att rektorn ska ta fram ett förslag på en handlingsplan och studentkåren där Nils Larsson är ordförande ska utvärdera årets nollning.

– Vi ska tillsammans med kårsektionerna se vad som har hänt under årets nollning, vi har ju också märkt att det har varit fler incidenter i år än andra år.

– Vi har fler studenter i år, och många är yngre, kanske kan det ha med saken att göra.

Samtidigt är både studenthälsan i Umeå och Marjo Forsberg på akuten noga med att säga att mycket av nollningen fungerar bra och att de inte är för något totalförbud på alkohol.

– Det är jättemycket nollningar självklart som är jätteroliga och fungerar bra, säger Marjo Forsberg.

Pernilla Kommes
pernilla.kommes@sr.se