Skola

Kristendomen får större konkurrens

Kristendomen kanske inte längre kommer att vara den viktigaste religionen på religionskunskapen i skolan. I förslaget till ny kursplan för religionskunskapen i grundskolan nämns inte kristendomen mer än vad de andra världsreligionerna gör.

 Ska kristendomen få specialbehanding i religionsundervisningen? Tyck till!

Från och med i dag och en vecka framåt kan den som vill lämna synpunkter på Skolverkets nya kursplan för grundskolan.

Det är på uppdrag av regeringen som Skolverket gör om kursplanen för grundskolan – alltså den plan som ska styra vad lärarna lär ut. Alla ämnen görs om och i veckan kan du som vill gå in på Skolverkets hemsida och tycka till om den nya kursplanen.

– Vi läser allt och allt kommer till arbetsgrupperna som sitter och skriver kursplanerna, säger Maria Weståker på Skolverket som arbetar med den nya kursplanen för religionskunskapen.

Den kursplanen som gäller nu är från 2000 och en tydlig skillnad mot det förslaget som ligger framme nu finns i religionskunskapen.

I dag står det:

"En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige. Sådan kunskap ger också möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur"

och

"Det svenska samhället är starkt influerat av kristendomen i värde- och normsystem, lagstiftning och rättssystem, kultur och traditioner. En viktig grund för denna förståelse är kunskaper om Bibeln och kyrkoåret."

Men i det nya förslaget till kursplan nämns bara kristendomen i samband med att man räknar upp världsreligionerna.

– Man kan säga att vi valt att lyfta upp fler religioner och livsåskådningar, säger Maria Weståker på Skolverket.

Kursplanen ska vara helt klar i april nästa år och om regeringen och riksdagen gillar den så kommer den att börja gälla höstterminen 2011.

Jonas Franzén
jonas.franzen@sr.se