Färre rymmer från ungdomshemmen

Förra året rymde femton personer från den slutna ungdomsvården i Sverige. Det är några fler än året innan men samtidigt många färre än 2005 och 2006 då fler än trettio personer rymde varje år.

Rymningarna kan se olika ut. Ofta försvinner någon från sin permission.

– Eller så tar sig någon ut från en låst avdelning berättar Stig-Arne Tengmer, utredare på SiS.

Sluten ungdomsvård betyder att man blir inlåst på ett ungdomshem och det döms man till när man mellan femton och arton år och begår grova brott. Det är Statens institutionsstyrelse, SiS, som har hand om ungdomshemmen och för fem år sedan fick dem en massa kritik för alla rymningar. Bland annat lyckades en kille som var med och mördade två tjejer vid Hallandsåsen 2004 rymma flera gånger.

Sedan dess har SiS jobbat hårt med sin verksamhet för att få ner antalet rymningar.

– All personal går en utbildning i hur man möter ungdomar vid aggressionsstillfällen till exempel, säger Stig-Arne Tengmer.  

Enligt honom så är skillnaden nu jämfört med för fem år sedan att de försöker göra individuella program för dem som sitter på hemmen. Bland annat går de igenom på förhand om en person klarar av att göra praktik ute i samhället, ifall personen kan gå i skolan utanför staketet och om det skulle fungera med permission.

Det har också satsats 15 miljoner kronor på att öka säkerheten rent fysiskt, som på exempelvis Sundbohemmet där Hallandsåskillen rymde ifrån flera gånger.

– Det har blivit lite mer staket, lite fler rastgårdar, lite mer översyn av larmfunktioner och så vidare, säger Stig-Arne Tengmer.

Ramin Farzin
ramin.farzin@sr.se