Studenter riskerar indragen praktik

Högskoleverkets förslag om att studenter med brottslig bakgrund ska kunna bli av med sin rätt att göra praktik och därmed ta examen får kritik.

Otydligheter i förslaget gör att även studenter som inte begått brott kan bli utslängda, menar flera myndigheter. Dessutom är det oschysst mot dem som har sin praktik sent under utbildningen, tycker Saco Studentråd. 

– Om den verksamhetsförlagda utbildningen ligger sent och du får reda på sent att du har begått ett brott som de inte kommer acceptera i det yrket, då har du slösat flera år av tid och CSN-medel som du kanske inte kan få tillbaka, säger Lisa Gemmel som är ordförande i Saco studentråd.

Högskoleverkets förslag, som just har varit ute på remiss bland högskolor och myndigheter, innebär att studenter som har tänkt jobba inom vård och skola ska kunna kollas upp mot brottsregistret redan under utbildningen - inför praktik eller VFU.

Ingen praktik - ingen examen
Lyckas studenten inte få någon praktikplats på grund av sin bakgrund ska högskolan kunna tvinga honom eller henne att avbryta sin utbildning, genom att dra in rätten till praktik.

– I vårt intresse som akademikerorganisation så ingår det ju att våra studerandemedlemmar ska få genomgå den utbildning de har påbörjat och inte bli avskiljda på godtyckliga grunder. Det finns ju alltid risker med sådant här, att man kan börja välja vem man vill ha på högskolan, säger Lisa Gemmel.

Högskoleverkets utredning är gjord på uppdrag av regeringen, som tyckte att reglerna behövde ses över efter fallet med den morddömde mannen som kom in på läkarprogrammet två gånger.

Luddiga formuleringar
Många av remissinstanserna som har läst förslaget ser positivt på att saken utreds, men att delar av förslaget måste göras om och förtydligas.

Socialstyrelsen menar att formuleringarna är så otydliga att även studenter som inte har begått brott skulle kunna tvingas att avbryta sin utbildning.

– Som det ser ut nu skulle det även kunna vara andra andra omständigheter som beror på studenten, som handikapp, säger Helena Scarabin på Socialstyrelsen.

Så risken är att om man bara inte passar in eller gör sig obekväm så skulle högskolan kunna hänvisa till den här regeln?

– Ja, det finns ju en risk för det om det inte anges tydligare.

 Ulrika Lindqvist
ulrika.lindqvist@sr.se