högskolan

Lättare för ålänningar plugga i Sverige

Ålänningar ska räknas som svenskar. I alla fall när de söker till svenska universitet. Regeringen har bestämt att de inte ska behöva söka i kvoten som ska finnas för utlänningar.

Simon Holmström går på gymnasiet på Åland:

Ålänningarna kommer alltså att få det lite lättare att skaffa sig utbildning i Sverige än andra utlänningar. Ett besked som gläder eleverna på gymnasieskolan Ålands Lyceum i Mariehamn.

– Det är väldigt bra. För vi ålänningar känner oss som svenskar på ett sätt: kultur, språk och seder. Allting nästan. Vi känner mer att vårt hjärta är i Sverige än Finland.

Simon Holmström går alltså på Ålands Lyceum i Mariehamn där eleverna ofta söker sig till svenska universitet och högskolor när de skall studera vidare.

Men i höst införs ett nytt antagningssystem där de som söker hamnar i olika kvoter, bland annat en för elever som gått i svensk skola och en annan för elever från utländska skolor.

Ålänningarna skulle då hamna i den utländska kvoten där det är lite svårare att bli antagen än i den svenska kvoten.

Och det var inte helt lätt alla gånger att övertyga svenska ämbetsmän och politiker om att Åland borde ingå i den svenska kvoten, säger Ålands kulturminister Britt Lundberg.

Man fick ta fram den så kallade Ålandsöverenskommelsen från 1921 då Finland fick behålla ögruppen men Sverige åtog sig vissa förpliktelser, säger hon.

– Det krävdes en viss pedagogisk talang tror jag att övertyga Sverige om att man sedan Ålandsöverenskommelsen i början av förra seklet, där man tog på sig ett särskilt ansvar för Åland, för att bevara det svenska språket och den svenska kulturen.

Regeringen gav till slut klartecken och enligt högskoleverkets nya regler skall de åländska eleverna betraktas som svenska. Och nu har ryktet om det spritt sig till övriga Finland som också har många svenskspråkiga gymnasier, berättar Britt Lundberg.

– Jag har hört bland ungdomar som är svenskspråkiga i Finland att de varit missnöjda med att Finland inte varit lika framsynta och anhållit om undantag för de svenskspråkiga i Finland, säger hon.

Nu hörs en och annan röst som säger att det här beslutet inte bara stärker Ålands samhörighet med Sverige, det försvagar också banden till Finland.

Sebastian Sandström, elev på Ålands Lyceum, tror att det nog kan vara så.

– Det kan väl hända...

Det är inget problem?

– Nej, jag tycker inte det.

Christer Fridén, Mariehamn
christer.friden@sr.se