högskolan

Bonuspengar för bra studenter

Uppdaterad 16:21

Studenternas uppsatser och exjobb ska spela en avgörande roll för hur bra man kan säga att en högskoleutbildning är.

Det menar regeringen i sitt nya förslag om kvalitetsgranskning, där de också föreslår att dom bästa utbildningarna ska få bonuspengar.

När högskoleminister Tobias Krantz Krantz presenterade den nya modellen för att mäta kvalitet i högskolan handlade det mycket om fokusera på studenternas resultat.

I dag tittar man för mycket på utbildningarnas upplägg, menar han.

– Jag tycker att man ska ägna mer tid åt att se till att studenterna verkligen lär sig det de behöver, snarare än att skriva fina kursplaner.

Hur ska man då mäta vad nån har lärt sig? Jo, genom att läsa deras självständiga arbeten menar regeringen.

Oavsett vilken utbildning det gäller ska Högskoleverkets experter åka dit och välja ut ett representativt antal uppsatser att lusläsa för att bilda sig en egen uppfattning.

– Självständigt arbete det är det som tidigare kallades c-uppsatser, examensjobb och så vidare, och de anses vara ett mycket bra exempel på kvalitén i utbildningen, säger Tobias Krantz.

Men Klas-Herman Lundgren, ordförande i Sveriges förenade studentkårer SFS, är inte alls nöjd regeringens med förslag. Det fattas för många bitar, säger han.

– Hur många lärare det finns, hur mycket kompetens de har, vad studenterna tycker om utbildningen och hur användbar den blir efteråt och så vidare.

Effekten tror SFS kommer att bli att lärosätena satsar mer på att locka till sig elitstudenter och mindre på att få personer som inte har akademikerföräldrar att våga plugga.

– Vi är rädda att det blir fokus på att hitta de bästa studenterna mer än att få bra kvalitet på utbildningarna. Nu tittar man bara på resultaten, säger Klas-Herman Lundgren.

Men högskoleminister Tobias Krantz säger att man visst kommer att ta hänsyn till fler saker än bara de självständiga arbetena, till exempel vad tidigare studenter tycker om sina utbildningar.

– Det här är ett bra förslag och jag är övertygad om att den här processen kommer att bli utmärkt också när det här ska genomföras.

Ulrika Lindqvist
ulrika.lindqvist@sr.se