POLITIK

Kritik mot könskoll av flyktingbarn

I Norge finns ett förslag att man ska undersöka könet på ensamkommande flyktingbarn för att kontrollera deras ålder. Förslaget har lett till stark kritik. Även i Sverige har det debatterats hur åldern ska kunna fastställas.

Vad tycker du om förslaget? Diskutera!

Förslaget i Norge att man ska undersöka bröst och testiklar på ensamkommande flyktingbarn för att fastställa deras ålder har fått stark kritik från flera olika håll. FN:s barnkommitté menar att det skulle bryta mot mänskliga rättigheter.

Förslaget utreds just nu hos den norska regeringen men mycket tyder på att det inte kommer att gå igenom. Norge har även tidigare fått kritik för att man gör tandtester för att bedöma åldern, eftersom det är en omstridd metod som flera läkare och experter menar är osäker. Även i Sverige har det debatterats hur man ska kontrollera åldern på personer som söker asyl.

"Kan inte tas som sanning"
Fysiska tester som till exempel att röntga tänder och skelett används endast i undantagsfall i Sverige, enligt Fredrik Bengtsson på Migrationsverket. I första hand försöker man hitta dokument som kan styrka identiteten. Går inte det så gör man muntliga utredningar, till exempel djupintervjuer, med barnet eller ungdomen.

– Det går inte att fastställa en ålder med hjälp av tandröntgen eller handledsröntgen. Det ger ett intervall på två till tre år så därför kan man inte ta en medicinsk åldersbedömning som en full sanning, säger han till P3 Nyheter.

Förra året sökte 2 400 ensamkommande flyktingbarn asyl i Norge. Motsvarande siffra i Sverige var 2 250. Det finns inga exakta siffror på hur många som uppger en felaktig ålder när de söker asyl, men Fredrik Bengtsson uppskattar att det handlar om 10-15 procent av de fall som de går igenom.

– Oavsett om man är barn eller vuxen; har man skyddsskäl enligt utlänningslagens mening så kommer du få ett uppehållstillstånd. Då spelar det ingen roll om du är barn eller vuxen, säger han.

Elin Joleby
elin.joleby@sr.se