Bönderna ska rädda Östersjön

För att få hejd på övergödningen måste utsläppen från jordbruket minska rejält, det är regeringens plan för hur Sverige ska bidra till att rädda Östersjön.

Men det handlar inte om lagkrav på bönderna - de ska hjälpa till frivilligt.

– Om en vecka eller två kommer det att vara en stor tjock sörja här, av det fintrådiga algerna och tarmalgerna.

Fredrik Wulff är professor i systemekologi på universitetet i Stockholm. Han visar hur vattnet i Vaxholm påverkas av utsläppen av kväve och fosfor.

– När vi är så här nära Stockholm så kommer ju många av utsläppen från till exempel trafiken. Men jordbruket är den enskilt största källan när det gäller utsläpp i Sverige i dag, säger han. 

Jordbrukets utsläpp av kväve ska minska med över 16 000 ton och när det gäller fosfor med nästan 300 ton på sex år. Men utan tydliga krav kan det bli svårt, tror Fredrik Wulff. Eftersom det är dyrt för bönderna att göra så att utsläppen blir mindre.

En av Sveriges alla bönder heter Per Åsheim. Han har kor och odlar raps och sockerbetor på sin gård utanför Kristianstad:

– Jag är säker på att de flesta är medvetna om den påverkan vi har på miljön, men vi anser ju att vi gör väldigt mycket redan idag. Och korten måste läggas på bordet, vad är det vi ska göra mer konkret?

Men Andreas Carlgren som är miljöminister tror att det här kommer funka bra:

– Betinget ska nås och nu har lantbruket fem år på sig att visa att man klarar det. Och gör man inte det så kommer det att bli ännu starkare åtgärder som kommer att leda till resultatet.

Kommer det innebära att det blir lagkrav då?

– Nej, spekulera inte om det.