"Skillnaden kommer att synas mer"

Fråga från Moa: ”De bara lovar och säger samma sak fast på olika sätt. Hur och var får jag veta vad partierna egentligen tänker göra?”

Av det vi ser och hör via media kan det ibland just framstå som att partierna, och de två regeringsalternativen, vill i princip samma saker, att skillnaderna dem emellan inte är så stora.

Samtidigt har vi i dag två tydliga regeringsalternativ som faktiskt vill olika saker. Blockpolitiken är i dag väldigt stark. Skillnaderna framkom bland annat när regeringen respektive oppositionspartierna presenterade sina respektive budgetförslag, den så kallade vårpropositionen respektive skuggbudgeten.

Vill du läsa mer om dessa så rekommenderar jag  eller  respektive . På dessa sidor hittar du även information om vad dessa två alternativ vill/tänker göra om de vinner valet. Vill du veta mer om de enskilda partiernas idéer och vad de vill göra är mitt tips att gå besöka respektive partis hemsida och läsa om deras förslag inför valet. Ett annat sätt är också att följa med i de partiledardebatter och utfrågningar i tv och radio vilka syftar till att ge svar på vad partierna vill.

Längre fram i sommar, ju närmre vi kommer valdagen, kommer skillnaderna mellan partierna att synas än mer, i partiernas olika kampanjmaterial, som i till exempel valaffischer. Det är viktigt att komma ihåg att för partierna är det oerhört viktigt att visa på det unika med det egna partiet, och framhäva skillnader partierna emellan – eftersom detta antas attrahera oss väljare.