"Unga en viktig grupp att vinna"

Fråga från Soffan: ”Varför pratar politikerna så lite om att många av de jobb man kan få tag i som ung är svarta eller svart/vita? Jag tycker det är lite konstigt eftersom det är så mycket snack om skatt på lönen.”

Jag håller med om att detta med svartjobb inte alltid har lett till en särskild diskussion. Dock tror jag en förklaring kan vara att alla parter är väl medvetna om detta problem, men att frågan mer ligger i botten på diskussionen om arbete, skatt och ungdomsarbetslöshet.

I nuet har diskussionen fokuserats mycket på detta med jobbskatteavdrag och att de rödgröna bestämt sig för att behålla detta om de vinner valet. En tolkning är att regeringen blev tagna på sängen av de rödgrönas överenskommelse om detta, och att det nu blev mindre att debattera om skatter.

Samtidigt har regeringen infört det så kallade och ett motiv till detta (utöver att det skapar arbetstillfällen) gör en svart arbetsmarknad vit. De rödgröna vill avskaffa Rut-avdraget om de vinner valet. I dessa två alternativ kan så klart frågan om svartjobb komma in.

De rödgröna menar att Rut-avdraget inte gett så många jobb och således inte bidragit till någon påtaglig minskning av svartjobb. Dessutom är det ett avdrag som gynnar, alltså utnyttjas redan kapitalstarka grupper i samhället, menar oppositionen.

Frågan om ungdomsarbetslöshet är oerhört central, och då inte minst detta med svartjobb och möjligheten att komma in på arbetsmarknaden till ett vitt jobb. Jag tror att detta är en fråga som vi kommer höra med om i valrörelsen. Ungdomar är en stor och viktig grupp för partierna att vinna.