"Studentbostäder viktig fråga"

Fråga från Malin: ”Partierna pratar så lite om studenter och unga, en stor grupp som kan påverka valutgången?”

Det är en bra fråga tycker jag. Ungdomar är en stor och viktigt väljargrupp i detta val, antalet förstagångsväljare är till exempel väldigt högt. Partierna, och de två regeringsalternativen, har dock inte riktat sina förslag direkt till denna stora och viktiga grupp väljare.

Pensionärer och den stora gruppen mitten- och medelklassväljare, har satts i fokus. Men detta har väckt en del kritik och partierna verkar mer och mer få insikt om att ungdomar är en viktig grupp att vinna. Lyssnar vi noga i valrörelsen som nu ökar sitt tempo, kommer vi garanterat höra prat om ungdomar. Exempel på vad som hittills framkommit är att regeringen vill fortsatt underlätta för arbetsgivare att anställa ungdomar.

 framkommer vad regeringen vill göra för barn och ungdomar. På de rödgrönas hemsida finns om unga att finna.

Du tar upp en viktig fråga nämligen detta om studentbostäder, vilket ingen hittills talat uttryckligen om på riksnivå – kanske en fråga att ställa till partiledarna i de utfrågningar som kommer gå av stapeln. Samtidigt är detta en fråga som kommunerna också ansvarar för, således är det centralt att här ha koll på lokalpolitikerna i studentstäder och se vad de föreslår.