"Piratpartiet och Stödstrumporna"

Det har kommit reaktioner via   och  om Piratpartiet och bandbredd till Pirate Bay: Seriöst förslag? Strategiskt? Inverkan på andra partiers attityd till fildelning?

Jag tycker det här får betraktas som ett seriöst förslag från Piratpartiet. Spontant kanske detta kan förefalla märligt eftersom den verksamhet som bandbredden möjliggör i dag är olaglig. Samtidigt är det här inte speciellt märkligt alls, eftersom Piratpartiet betraktar fildelning som en form av mänsklig rättighet. Att medverka till det är alltså helt linje med partiets grundidéer. 

Utöver detta kan initiativet även betraktas som strategiskt och taktiskt. Piratpartiet kandiderar till höstens val och vill således locka väljare. Hittills har det varit tämligen tyst från Piratpartiet men nu sätter de sig själva på den politiska kartan, och tar således upp kampen om väljarna – och i det här fallet huvudsakligen om yngre väljargrupper. I den stora gruppen av yngre väljare är fildelning en viktig fråga, och att Piratpartiet nu går in och räddar det rum på nätet som möjliggör det här kan så klart Piratpartiet komma att bli ett attraktivt alternativ.

När frågor inte tas upp av det politiska etablissemanget, alltså de etablerade partierna, på ett tillfredsställande vis kan andra aktörer ta upp frågan på den politiska dagordningen. Det var till exempel vad som hände på 1990-talet när de så kallade hotade med att bilda ett kvinnoparti om inte de etablerade partierna började ta tag i jämställdhetsfrågan.

Riksdagspartierna kände sig hotade och insåg att de måste agera, för att inte riskera att tappa röster till ett tänkbart nytt parti. Konsekvensen blev att partierna till exempel började varva sina riksdagslistor, genom att sätta ”varannan damernas”. Några år senare började nästan alla partier att kalla sig för feministiska. På det här viset, genom att ta upp en fråga, och att någon utanför de etablerade partierna tar upp en fråga, kan andra partier få ”eld i baken” och således börja ta i frågan.

Detta kallas för att frågan ”politiseras”, dvs den tas upp på den politiska dagordningen och börjar debatteras. Det här var även vad som skedde inför Europaparlamentsvalet 2009, och då Piratpartiet gick starkt framåt. Genom  och  började frågor om frihet på nätet och individens integritet att tas upp på dagordningen och det mycket tack vare Piratpartiet. Då för ett år sedan blev de etablerade partierna snuvade på många röster från just unga väljare som ser ett fritt internet och frågan om individens integritet som självklara och viktiga.

Det är fullt tänkbart att Piratpartiet kan lyckas väl även i höstens val, givet att de är tydliga med sitt budskap och får synas och höras. Det är också fullt möjligt att Piratpartiet återigen kan pressa övriga partier till att diskutera frågan mer aktivt. Samtidigt som Piratpartiet åter kan nå framgångar, skall nämnas att väljarna har en tendens att rösta mer okonventionellt i ett val som Europaparlamentsvalet jämfört med riksdagsvalet. Ju mindre berörande och nära ett val upplevs desto mer vågar man experimentera med sin rösträtt.