"Hätskhet väntas i valkampanjen"

Fråga från Steffo: ”Reinfeldt är nedlåtande mot Mona Sahlin när de diskuterar. Är det ett medvetet drag från honom? Varför gör han så?"

Det har talats om att valkampanjen kommer präglas av hätskhet och negativa inslag, negative campaigning, och detta på grund dels av jämnheten mellan blocken, men också på grund av att vi idag just har två mycket tydliga block – två tydliga huvudmotståndare.

Jag tycker att din analys av Reinfeldts tonläge stämmer, men jag tycker också att Sahlin kan ha motsvarande otrevliga tonfall mot Reinfeldt. Det ligger i sakens natur att dessa två kombattanter inte står och omfamnar varandra. Båda är ledare för det största partiet i de två regeringsalternativen, båda vill regera.

Dessutom är det i dag mycket tydligt att vi har två ideologiska alternativ, ett borgerligt och ett rödgrönt. Eventuella blocköverskridande samarbeten framstår i nuet som fullständigt omöjligt. Så här kan vi väljare uppleva det, när vi tittar på till exempel en debatt i tv.

Men, och detta är viktigt, politik är samtidigt ett spel eller om man så vill, ett skådespel. I nuet handlar det för Reinfeldt och Sahlin att visa väljarna att de tycker olika och är olika. Partierna och partiledarna vet att de kan tjäna på att framstå som olika. Vi väljare uppskattar nämligen kontraster och tydliga alternativ i politiken istället för att ”alla tycker lika”. Reinfeldt vill skapa bilden av sig själv som en statsman som är mest lämpad och kompetent att leda landet.

Reinfeldt har också ett självförtroende i ryggen eftersom han lyckats hålla ihop en fyrpartiregering under snart fyra år,  vilket inte alls är helt självklart. Och under dessa år har det varit finansiell och ekonomisk kris. Sahlin vill ge oss en bild av sig själv som å ena sidan en tänkbar statskvinna – att hon är kompetent och lämpad att leda landet. Samtidigt är det viktigt för henne att nu ligga på och visa att hon utgör ett alternativ till Reinfeldt, att hon inte är samma typ av person.

Dessutom har Sahlin på sista tiden blivit betydligt mer offensiv i sin stil, och ett sätt att tackla detta på för Reinfeldt är uppenbarligen att bli mer defensiv – och ett sätt att likväl behålla kontrollen kan vara att låta lite nedlåtande i tonen. Även om partiledarna vet att de måste vara tydliga och konfrontatoriska, är gränsen för när det övergår till att bli otrevligt hårfin. Och är det något svenska väljare ogillar så är det otrevlighet och hätskhet.