"Du kan tvingas göra andrahandsval"

Fråga från Grön: "Om man tycker Miljöpartiet har bästa miljöpolitiken, men inte står ut med sossarna. Hur ska man tänka?"

Du tar upp en intressant fråga. Detta är ett dilemma för partierna men även väljarna när partierna ingår i samarbetskoalitioner. Ett sätt att tänka är att miljöpartiet nu kan få reellt politiskt inflytande på ett sätt som tidigare inte varit fallet, detta givet att de rödgröna övertar regeringsmakten.

Samtidigt innebär samarbete per definition kompromisser och det parti som är störst är vanligen det som håller i koalitionens taktpinne. Ett annat sätt att tänka, givet att du inte vill ge ditt stöd även till socialdemokraterna, är helt enkelt att rösta på det parti du upplever har näst bäst politik.

Just detta kan alltså bli fallet vid koalitioner, att väljarna tvingas göra ett andrahandsval. Men det kan även vara omvänt, att väljarna vill ha en viss koalition, och då stödröstar på ett av dess mindre partier, för att rädda koalitionen som helhet, även om detta inte är ditt förstahandsval. Ytterligare ett alternativ är att rösta blankt, vilket på sätt och vis är att visa ett missnöje med de alternativ som står till buds.