Norrmän anmäler Facebook

Norska konsumentverkat har anmält Facebook till deras motsvarighet till datainspektionen. Det ska nu utredas om framförallt den norska personuppgiftslagen gäller även för Facebook.

Norska konsumentverkat ska nu utreda om norska lagar, och då framförallt personuppgiftslagen, gäller även för Facebook.

Thomas Nortvedt jobbar på norska Konsumentverket, Forbrukerrådet, och han pratar om olika frågor som de vill ha svar på i utredningen.

– Har du ingått ett avtal med Facebook som är giltigt, vad för slags information hämtas in, var lagras den, och vem kan använda den.

Thomas Nortvedt berättar att Forbrukerrådet har jobbat länge med den här anmälan till norska Datatilsynet, han tycker att det är viktigt att reda ut vad det är för lagar som Facebook måste förhålla sig till. Och förhoppningen är den här utredningen ska kunna användas även av andra länder i Europa.

Facebook har ju bland annat fått kritik för säkerheten när det gäller personlig information, och ett av de största problemen som Thomas Nortvedt ser, är det faktum att man måste kryssa i en massa rutor om man inte vill dela med sig av personliga uppgifter. Han tycker att det borde vara tvärt om.

– Istället för att man måste kryssa 150 rutor för allt som man inte vill vara med på, så borde det vara så att man kryssar det som man vill vara med på.

Men det är inte bara Facebook som har blivit anmält av norska konsumentverket, även Zynga som ligger bakom några av Facebooks mest använda applikationer har blivit anmälda.

Thomas Nortvedt säger att många inte fattar att det inte är Facebook som ligger bakom alla applikationer, och att man faktiskt delar med sig information om sig själv och sina vänner när man till exempel gör ett quiz. Så därför har Forbrukerrådet, som norska konsumentverket heter, gjort ett eget quiz.

– För att visa på hur mycket information du delar med dig av, vi raderar så klart all information efteråt.

Det norska datainspektionen ska kolla nu, är om det går att säga att Facebook är etablerat i Norge, trots att servrar och själva företaget finns utomlands. Det är nämligen en förutsättning för att norska lagar ska gälla. På Datainspektionen i Sverige har man just nu inga planer på någon liknande utredning.