Fler överklagar och får rätt mot CSN

Det är fler och fler som överklagar när de inte får studistöd från CSN, fast de har rätt till det. Och det är också fler som får rätt mot CSN.

För 21-åriga Hanna Varnicke i Skövde var det tufft innan hennes överklagan blev godkänd.

– Många räkningar hamnade ju på efterkälken. Man fick ringa till företag och fråga om de kunde skjuta upp det en månad. Anledningen till att jag över huvud taget har klarat det här, är att jag har fått förlita mig på min sambo och mina föräldrar.

Hanna överklagade CSN:s avslag till Överklagandenämnden för studiestöd, ÖKS. Där har man sett en tydlig ökning, både bland antalet överklaganden och bland dem som faktiskt får rätt mot CSN.

Förra året kom nära 5 000 överklaganden in. Stefan Öberg som jobbar som registratör på ÖKS, gissar att årets resultat hamnar en bra bit över det.

Hanna har fått sitt studiestöd nu, men vägen dit har varit osäker.

– Det har varit jobbigt att man har fått vänta hela tiden, och inte fått några klara svar när man har ringt CSN eller Överklagandenämnden. Att inte veta när man möjligtvis kan få några pengar, säger hon.