Gudrun Schyman Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Chatt: Gudrun Schyman om feminism

3:44 min

Vad är feminism? Och vad är skillnaden mellan feminism och jämställdhet? 

På fredagen chattade feministen Gudrun Schyman, tidigare partiledare för Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet med publiken, i anslutning till torsdagens P3 Debattinlägg från Prescilia Haddad.

moderator:Nu börjar chatten med Gudrun Schyman. Välkommen med din fråga! /Ellen, publikredaktör P3 Nyheter
Yrsa:Jag tror att det extremt prestationsinriktade samhälle vi lever i idag kan vara anledningen till att många unga kvinnor ”skrattar” åt feminism. Det finns en väldigt stark rädsla för att sätta sig i en offerroll, för det förknippas olyckligtvis med personligt misslyckande. Och när man som feminist framhäver kvinnans underordnade roll i samhället, t.ex. genom att peka på löneskillnader mellan kvinnor och män, ger man henne rollen som offer. Grunden till problemet tror jag är samma som grunden till t.ex. främlingsfientlighet; nämligen rädsla. Rädsla för att vara misslyckad, och rädsla för det okända. Kan det vara en rimlig tankegång?
Gudrun Schyman:Det finns många som inte vill se sig själva eller utmålas av andra som "offer" och det är viktigt att förstå att kunskapen om att kvinnor, som grupp, är underordnade män, attdet är så mönstret ser ut i vårt samhälle, är INTE det samma som att vi som individer är svaga eller viljelösa offer. Tvärtom kan den kunskapen ge oss kraft att förändra eftersom vi kan förstå attdet inte handlar om mig personligen. Det är inte mig det är fel på, det är inte jag som gör fel, osv. men när en omvärld starkt signalerar att det är så, typ det är ditt eget fel, du har valt fel, du hade fel kläder på dig, du var på fel ställe vid fel tidpunkt, osv. då är det lätt att dras med. Fminismne är analysverktyget för att vi med kunskap och kraft ska kunna förändra. Målet är jämställdhet.
Martin:Om den nu är så att feminism är för jämlikhet varför pratar om/driver frågan om att pojkar systematiskt diskrimineras, enbart pga kön, och får sämre betyg än flickor trots samma kunskap? Det har varit väldigt tyst från feministernas håll i den frågan men borde inte det vara en klockren fråga för någon som påstår sig arbeta för jämlikhet? (Länk om pojkar och flickors betyg) http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=955582
Gudrun Schyman:Jo, det är en klockren fråga för feminister. Skolan har en könsuppdelning som redovisats och den är till nackdel för både flickor och pojkar. flickor mår dåligt och killar får dåliga betyg. Ingen tjänar på stela könsroller. Alla skulle behöva friheten att få var de de är, utan förutbestämda krav att leva upp till. Feminister reagrar på detta och vi i Feministiskt initiativ har frågan ständigt uppe. Det behövs genuspedagogik i skolorna och massor med mer kunskap hos både lärare och skolledning.
Fredrick:Hej, ditt parti är nästan utraderat efter riksdagsvalet med endast 0,4%. Jag tror att svenska folket har genomskådat feminismen. Vad tror du?
Gudrun Schyman:Tvärtom tror jag, det är i feminismen som förändringskraften ligger. De flesta partierna i riksdagen har skrivit in feminismen i sina partiprogram men de utvecklar ingen konkret politik. Därför måste F! in. Det tog tid för Miljöpartiet att komma in också. Det är så när man vågar tänka nytt. Många försvarar det gamla.
Karin:Vad tycker du är det viktigaste som man kan göra själv, - i vardagen som tex på jobbet - för att öka (medvetenheten om) jämställdheten?
Gudrun Schyman:Jag tror det är viktigt att förstå att det inte går att ändra ensamt men att man, genom att tala om det, genom att påpeka vilka uttryck det tar sig, både i den egna relationen/familjen, på den egna skolan och arbetsplatsen, kan öka medvetenheten hos fler och då kan man också gå samman och arbeta för långsiktiga förändringar. Det är reformer som behövs.
Karin:Varför pratar man inte bara om JÄMSTÄLLDHET mellan könen? Feminism låter som att kvinnor är bättre och män är sämre. Förstår att det finns en bakgrund i att världen alltid har definierats efter männens villkor, men jämställt som ord låter ju mer jämställt...
Gudrun Schyman:Feminismen är själva analysen av hur det ser ut, kunskapen om att det är en maktfråga på en samhällelig nivå. Målet, det samhällspolitiska målet, är Jämställdhet. Det är viktigt att skilja på det. Det finns alltså inget feministiskt samhälle, bara feministiska reformer och förslag.
Malin:Vad har den feministiska populärkultur (så som tex. serier) för betydelse för spridning av det feministiska budskapet? (oj, det kanske lät dramatiskt)
Gudrun Schyman:Jag tycker det är jätteviktigt! Titta bara på de seriealbum som kommit på senare tid. Det finns många väldigt duktiga och kreativa kvinnor som gör både populära böcker och serier som ökar kunskapen hos många. Självklart finns det också män som är feminister ska jag tillägga men just på seriesidan har det varit påtagligt hur kvinnor har kommit fram. Heja, heja!
Jörgen:Vi har varit jämställda i 90 år med hänseende på rösträtten. Varför tar feminismen så lång tid i jämförelse med exempelvis miljö- och arbetarrörelsen?
Gudrun Schyman:För att det är den absolut äldsta formen av dominans och förtryck. De historiskt kunniga talar om att det patriarkala tänkandet/systemet/ordningen har funnits i mer än 5 000 år. Innan dess dyrkades kvinnan och fruktsamheten och det syntes bl.a. i gudinneavbilder. Eftersom det här synsättet, att kvinnor är komplement till män och mindre värda som människor, ligger som en plattform för all utveckling med arbetarrörelse och miljörörelse och andra folkliga och demokratiska framsteg, så finns det inbakat i systemet, så att säga. Det har tagit lång för många att förstå att också politiken, inkl miljöpolitiken, är patriarkal, alltså bygger på samma föreställningar.
moderator:Nu har halva chattiden gått, ställ din fråga nu! /Ellen
Jonjon:Plagierar ni Sverigedemokraternas väg till riksdagen? dvs ta skåne först och sen resten av landet?
Gudrun Schyman:Ha, ha, nej plagierar gör vi inte men det vanliga är att partier, det gäller alla som finns idag, börjar lokalt för att sedan utvecklas till regionala partier och slutligen nationella. MP gjorde samma resa. Det tog drygt 15 år för dem. Jag hoppas det går fortare för oss.
Ida:Hej Gudrun! Tänk om kvinnor (och män) skulle veta vad feminismen gör för dem. Var hade vi varit idag om inte kvinnor för oss hade jobbat för jämställdhet? Jag är så glad och tacksam för allt jobb du lägger ner, att du hörs och syns och vägrar vara nöjd. Du inspirerar mig! Jag vägrar ge upp tanken att våra könsmönster kan förändras.
Gudrun Schyman:Tack för support :-) Det värmer, alltid, ska du veta!
T:Hej, Gudrun. Kan man inte säga att feminismen egentligen är en i grunden ojämställd ideologi då den utgår från en könsdikotomi där den ena gruppen ska höjas till samma nivå som den andra? Man ser således bara den ena gruppens problem. Är det inte bättre att sträva efter jämställdhet i stället? Och det mellan individer i stället för kön.
Gudrun Schyman:Målet är jämställdhet, dvs ingen människa ska bli diskriminerad, varken utifrån kön, klass, sexualitet, etnicitet, funktionsnedsättning, osv. medlet för att förstå och kunna arbeta mot diskrimineringen utifrån kön är att föra en analys av maktfrågan. om vi vill att vi som människor ska ha samma makt oatt forma våra liv, det är definitionen som hela riksdagen står bakom, så måste vi synliggöra vad som står i vägen. Den diskriminering som finns utifrån kön finns också i de övriga grupperna, dvs kvinnor finns också i gruppen invandrade, hbt-gruppen ,osv. Det betyder att när vi arbetar för kvinnors rättigheter och kvinnors rätt att inte bli diskriminerade så arbetar vi för alla människors lika värde.
Ellen, P3 Nyhet:I kommentarsfälten till debattartikeln om feminism är det många som menar att feminister spär på anti-feminismen. Vad tänker du kring det?
Gudrun Schyman:Det är inte feminister som skapar de maktförhållanden som feminismen beskriver. Att påstå det är att skjuta på budbäraren i stället för att diskutera sakfrågorna. Det finns tonvis med tabeller som visar på hur kvinnors diskrimineras lönemässigt, det finns fulla arkiv med fakta om hur kvinnor utestängs och hindras på samhällets alla områden, det finns massor med fakta om hur män utestängs från möjligheten att vara fullvärdiga föräldrar, osv. Detta är inget som feminister hittar på!
Emelie:Jag tycker du är jätte bra!
Gudrun Schyman:Tack!!!!!!!!
moderator:Åtta minuter kvar av chatten! /Ellen
kia:kommer du att gå över till något annat parti Gudrun?
Gudrun Schyman:Nej. F! är bäst!
anders u:Är du så rik, Gudrun att du kan bränna upp 100000. Jag skulle bränna dom på att bjuda familjen på en lyxresa
Gudrun Schyman:Pengarna hade vi fått av två män som ville arbeta med oss för att lyfta fram att kvinnor, som grupp, förlorar 100 000 kronor i minuten så länge vi har en lönesättning i Sverige som innebär att vi har lön utifrån kön. Det var en politisk manifestation för rättvisa löner. hade de här två männen velat köpa platt-tv för pengarna eller åkt på lyxsemester så hade de gjort det. Hade de velat vaccinerat fattiga barn i Afrika eller hjälp svältande i Indien så hade de gått till en välgörenhetsorganisation. Nu ville de vara med och påverka politiskt och då gick de till det politiska parti som vågat lyfta och driva frågan, dvs. Feministiskt initaitiv. heder åt dem!
Sebastian.:Borde inte ordet feminism bytas ut mot jämlikhet? I min egen generation upplever jag ytterst få signaler på att det finns en tänkt skillnad mellan kvinnor och män. Det borde överhuvudtaget inte vara ett problem med att se alla människor som lika.
Gudrun Schyman:Feminismen är analysen för att förstå varför vi ännu inte kommit fram till det självklara målet Jämställdhet, dvs ett samhälle där alla ses som lika mycket värda. Det borde vara en självklarhet men det är ingen verklighet. Ännu.
prescilia (p3 d:Jag är nyfiken på dina personliga tankar kring hur man måste gå tillväga för att få ett mer jämställt samhälle. Vad behöver göras?
Gudrun Schyman:Fler behöver förstå att dt här är en kunskpsfråga och att det finns massor med forskning och fakta och livserfarenheter att utgår från. Eftersom det är en kunspsfråga måste kunskapen in, från förskolan till universiteten och in i alla yrkesutbildningar och förändringsförslagen måste in i den politiska apparaten så eformerna kan utarbetas. Jämför med miljöfrågan. först, för c:a 20 år sedan, sa alla partier i riksdagen att det där vara bara nys, skogmullar och andra muppar som klappade sälar och kramade träd. ha, dom borde hålla sig i skogen. så småningon växte kunskaperna och respekten för fakta. Miljöpartiet tog sig efter långt arbete in i riksdagen (också internationellt) och respekten för frågan ökade och den togs in som ett viktgit politikområde. en ny dimension var etablerad i politiken. Nu är det dags för nänsta, det som handlar om mänskiliga rättigheter. Det tar tid men det finns ingen annan väg. F! finns för att det är nödvändigt om vi ska kunna använda de demokratiska institutionerna för att nå målet jämställdhet.
Mimmi:Som Feministisk parti om Ni hade vunnit till valet, vad skulle Ni förändra i arbetsmarknaden?
Gudrun Schyman:Massormedförändringar behövs men centrala frågor är rätt till heltid, rättvisa löner (utbildning och erfarenhet som grund för lönesättning i stället för kön) och en generell arbetstidsförkortning, trappstegsvis ska vi gå från 40 till 35 och sedan 30.
moderator:Nu är chatten slut. Vi tackar för alla frågor och Gudrun Schyman för alla svar! /Ellen, publikredaktör P3 Nyheter
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista