Skol(k)politik på lösa grunder

Skolk ska börja synas i betygen, fast det inte finns någon forskning som visar att frånvarorapporter hjälper eleverna att nå målen. P3 Debatt-medlemmen tycker att det är oansvarigt att mixtra med skolpolitiken innan man vet vad som fungerar.

Vad tycker du? Är det okej att bygga politiska beslut på vad man tycker och tänker, utan några vetenskapliga belägg? Och tror du att frånvarosiffror biter på skolk? Kommentera!

Nu har utbildningsminister Jan Björklund fått igenom att närvaro skall rapporteras i betygen. Visserligen bara i terminsbetygen och inte i slutbetyget, så jag har lite svårt att se varför folk antingen är jätteupprörda eller överlyckliga över att det är med.

Det kan mycket väl finnas någon form av samband mellan betyg och närvaro, men som Miljöpartiets skolpolitiske talesman Jabar Amin säger i så finns det ingen forskning som visar att frånvarorapportering i betygen gör att eleverna bättre skulle uppnå lärandemålen. Här ramlade jag av stolen. Först trodde jag inte på det - forskning är ganska lätt att hitta - men det visade sig faktiskt vara sant.

Däremot finns det forskning som visar att ju snabbare man uppmärksammar att en elev inte kommer till lektionerna och försöker lösa de orsaker som gör att eleven inte kommer, desto bättre resultat uppnår man. Så att vänta med att rapportera frånvaron till slutet av terminen är meningslöst. 

Man skulle kunna hävda att de elever som inte har några större problem och bara skolkar för att sitta i solen en stund kanske skulle ändra sitt beteende om det visades i siffror hur mycket de varit borta. Men det finns ingen som vet om det är sant eller inte, allt är bara baserat på vad man tycker eller tror. Att det bara handlar om tyckande blir nästan pinsamt uppenbart när Björklund i bemöter kritiken från remissinstanserna med att de har ”fel attityd”. 

Tycke och tro har definitivt sin plats i politiken, annars skulle vi få en teknokrati, men det borde appliceras på övergripande frågor, som om man skall ha valfriheten att välja en utbildning med inriktning på idrott, sång och dans, naturvetenskap eller liknande. Att gå in och styra detaljer baserat på vad man tror och tycker och införa en massa saker utan att veta om de kommer att få de resultat man eftersträvar är oansvarigt, enligt min mening.

Vad tycker du? Kan frånvarosiffror i betygen stoppa skolk, eller är det bara önsketänkande? Kommentera!