Få som röstade i omvalet

1:39 min

Inte ens hälften av alla som fick rösta i omvalet i Västra Götaland gjorde det, totalt röstade bara 43 procent av de röstberättigade.

Något som både statsvetare och politiker tycker är dåligt för demokratin.

Statsvetarprofessorn Sören Holmberg till exempel, ser det låga valdeltagandet som ett rejält nederlag för demokratin och vill se ett annat system, där Valprövningsnämnden agerar som en domstol istället för att det blir omval.

– Deras befogenheter måste vara att man i framtiden kan fördela om mandat och inte bara beordra nyval om det är några felaktigheter. I det här fallet har det kostat upp emot hundra miljoner kronor att åstadkomma ett sådant här val med väldigt låg legitimitet, med 43,1 procents valdeltagande.