Svårt att klaga hos Migrationsverket

Migrationsverket har sedan februari 2010 en bemötandeombudsman som ska ta emot synpunkter och klagomål. Men Eva Dahlstrand som jobbar som kontaktperson åt asylsökande barn säger att hon ringt 40 gånger utan att få svar.

– Det är en fullständig skandal tycker jag. Det känns som om detta bara är någonting som de gör reklam för till oss som jobbar som godemän. Alltså jag vet inte ens om de lyssnar av den här telefonsvararen, säger Eva Dahlstrand.

Hon jobbar som kontaktperson åt barn som söker asyl i Sverige och har bland annat hört av sig när hon tycker att barnen blivit arrogant bemötta av handläggare på Migrationsverket.

Bemötandeombudsmannen på Migrationsverket Marina Bengtsson säger att mellan fem och tio personer hör av sig varje dag via mejl eller på hennes telefonsvarare med synpunkter eller klagomål kring Migrationsverkets bemötande. Det blir mellan 1 800 - 3 500 klagomål per år.

 – Jag försöker återkoppla så fort som möjligt men visst det kan vara svårt ibland att få tag på mig, säger Marina Bengtsson.

Hon säger att de flesta som hör av sig har frågor som rör deras ärenden men då det är frågor kring bemötande så ringer hon upp. Att Eva Dahlstrand inte fått något svar säger hon är olyckligt.

 – Ja då tänker jag så här, jag jobbar som godman och pratar svenska och jag kan uttrycka mig. Då tänker jag på alla dem som kanske samlar kraft och mod att ringa och kontakta och som heller inte blir uppringda eller bemötta på något bra sätt, säger Eva Dahlstrand.