IT / TEKNIK

Gps för bättre koll på barnen

En förskola i Malmö ska testa gps för att hålla bättre koll på barnen, 

Gps:en ska underlätta för personalen att hitta barn som glömts kvar eller har gått vilse. 
Sändaren ska kopplas till de anställdas mobiler och ska då kunna visa var barnet är någonstans. 

Bra eller dåligt att spåra barnen? Kommentera!