Flyktingpolitik

Flyktingbarn förhörs ensamma - utan närvarande vuxen

Ensamkommande flyktingbarn blir förhörda utan ombud - direkt när de kommer till Sverige.
Uppgifterna från de ofta omtumlade eller trötta barnen kan avgöra om de får stanna i Sverige eller inte.
– Det här är helt fel, säger Emmy Ivarsson som är biträdande jurist på Stockholms Asylbyrå. 

Efter P3 Nyheters rapportering kommenterar Fredrik Lundh Sammeli, som är socialdemokraternas representant i socialförsäkringsutskottet:

Emmy Ivarsson är kritisk till att de inledande samtalen kan användas för att ifrågasätta barnens trovärdighet.  
– Absolut, och det görs hela tiden. Jag vet både barn och vuxna som har ifrågasatts på det sättet. 

Hon berättar att de inledande samtalen nästan alltid hålls utan en jurist närvarande.   
Andra jurister som P3 Nyheter pratat med menar att Migrationsverket utnyttjar barnens trötthet för att inte ge dem uppehållstillstånd. 

Emmy Ivarsson vet inte om det är så, men hon ser problem med de omedelbara förhören av flyktingbarnen.  
– Det innebär ofta att det är direkt efter en lång och omtumlande resa.   
Migrationsverket ställer alltså frågor redan när barnet landar i Sverige, frågor som kan avgöra om barnet får stanna kvar i Sverige eller inte. 

Nevine Mawati är enhetschef på asylprövningen i Malmö och säger att förhören är korta. Men uppgifterna blir ändå underlag för asylutredningen. 
– Absolut, de här uppgifterna dokumenteras och blir underlag för utredningen.

Men hon tycker inte att det är ett problem.  
– De här uppgifterna som lämnas går man igenom igen vid utredningstillfället. 

Jurister som vi pratat med menar att uppgifter från de inledande samtalen används för att ifrågasätta barnens trovärdighet - trots att inget juridiskt ombud finns närvarande. Barnen får en god man och en jurist - men först efter det inledande samtalet. 

Oskar Ekblad är avdelningschef på Migrationsverket.
– Vi jobbar inte på det sättet. Det inledande samtalet handlar om att få fram grundläggande fakta som var man kommer ifrån, var föräldrarna finns och om man har släkt i Sverige. 

Oskar Ekblad är chef på Migrationsverket och den som ansvarar för deinledande samtalen. Han menar att Migrationsverket aldrig förhör ensamkommande barn - man samtalar bara med dem.

Och syftet är att få en bild av den asylsökande. Ekblad säger att man inte alls använder uppgifterna mot barnen.      
– De syftar till att få den här grundläggande informationen som gör att vi kan gå vidare. Det är inte att jämföra information eller kunna avslå eller säga nej till dem. 

Fredrik Lundh Sammeli är socialdemokraternas representant i socialförsäkringsutskottet.
– Det här en fråga för ansvarig minister. Kritiken är allvarlig som lyfts fram här under dagen. 
– Och det är något som Tobias Billström, ansvarig minister på området behöver säkerställa, att det blir en rättsäker asylprocess på alla sätt och vis.   


Fotnot: Vi har förgäves sökt Tobias Billström för en kommentar.