samhälle

Kärleken är inte färgblind

Spelar det någon roll var partnern kommer ifrån? Ja, svenskars inställning till blandäktenskap varierar kraftigt, enligt en avhandling vid Linköpings universitet.
Fler svenskar kan tänka sig att ha ett förhållande med en latinamerikan än med en person från Asien eller Mellanöstern.

Sayaka Osanami Törngren har forskat kring svenskars attityd till blandäktenskap i en avhandling.
– Om man är kär i någon, så ska självklart utseende och ursprung inte spela någon roll. Men jag menar att det finns någonting underliggande i första ögonblicket. Att utseendet spelar roll och att kärleken inte är färgblind

I sin studie har hon frågat 460 etniska svenskar och intervjuat runt 30 av dem och kommit fram till att ursprunget har betydelse.
– Intervjupersonerna menar att kulturen i öst- och centraleuropeiska och latinamerikanska kulturen ligger närmare den svenska, därför är det lättare ha en relation, berättar hon.