PROVRÖRSBEFRUKTNING

Mer pengar för äggen

Par som väntar på ägg till provrörsbefruktning från donatorer måste köa i flera år. Men nu planerar flera landsting att tredubbla ersättningen till äggdonatorer, för att fler ska donera sina ägg och att köerna ska bli kortare. Idag får en äggdonator ungefär 3 000 kronor. 

Efterlysning: Står du i kö för äggdonation och vill berätta om det? Kontakta gärna vår reporter jonna.buren@sverigesradio.se

För att donera ägg måste man gå igenom en liknande behandling med hormoner som kvinnan som provrörsbefruktas, därför är det svårt att få fram donatorer och köerna kan vara upp till två år.
För att ta emot ett ägg får kvinnan inte vara äldre än 39 år.