TRAFIK

Fotgängare lever farligt i trafiken

Fotgängare lever farligast i Stockholmstrafiken. Enligt Trafikverkets senaste siffror har tre gånger fler gående dött i trafiken jämfört med förra året. 

Är du rädd när du själv rör dig i trafiken? Kommentera!

I Stockholm har 14 fotgängare dött i år. Siffrorna visar att länet har upp till fem gånger så många dödsfall i jämförelse med andra län.
Skånes län ligger långt ner på andra plats med fem dödsfall, resten av länen har mellan en till tre fotgängare som har omkommit i deras län.

Bilisten Fredrik Hällström säger att fotgängarna inte har tillräcklig koll.
- Jag tycker att det inte finns några regler för gångtrafikanter, så fort de sätter ner foten på övergångstället så måste jag stanna. De har ju all rätt på sin sida och det verkar de utnyttja.

25-åriga Mirja Robin säger att hon själv har blivit lite slarvigare som gångtrafikant:
- Jag är lite mer uppmärksam när jag går med mina barn än när jag går själv. Är det ett obevakat övergångställe så går jag nästan bara alltid eftersom man har företräde så har jag blivit lite slarvigare.